Doradztwo biznesowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Programy naprawcze
Wspieranie zarządzania
kapitałem personalnym
Usługi dla Inwestorów
Katalog
Recovery Solutions SA
RECOVERY SOLUTIONS SA jest firmą doradczą i inwestycyjną. Domeną naszych działań jest UZDRAWIANIE BIZNESU. Przeprowadzamy krótko i długoterminowe restrukturyzacje finansowe, operacyjne i własnościowe.
Nasze usługi koncentrują się w obszarze kompleksowego doradztwa biznesowego. Oferujemy indywidualne programy podnoszenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa
i wzmacniania jego pozycji.
Zapewniamy usługi na wszystkich etapach fuzji i przejęć.
Pozyskujemy inwestorów strategicznych.

Copyrights © 2010 - 2011
Wszystkie prawa zastrzezone.
| Recovery Solutions SA